قوانین مورفی؛


1- هیچ چیزی به آن آسانی که به نظر می رسد نیست.


2- هر چیزی بیش از آن حدی که تصور می شود طول        خواهدکشید.


3- چیزی که ممکن است خراب شود، خراب می شود.


4- اگر احتمال خراب شدن چندین چیز وجود داشته باشد،
  آن یک خراب می شود که بیشترین خسارت را بزند.


5- اگر بدترین زمان خراب شدن برای چیزی وجود داشته باشد،
همان زمان است که خراب خواهد شد.


6- اگر چیزی قابل خراب شدن نباشد، پس حتماً می شود.


7- اگر پیش بینی می کنی که چهار احتمال برای خراب شدن    چیزی وجود دارد و از قبل تمهیداتی برای آن ها اندیشیده اید، پس حتماً راه پنجمی به طور غیرمنتظره به وقوع می پیوندد.


8- وقایع خود به خود تمایل به بدتر شدن دارند.


9- اگر به نظر می آید که همه چیز به خوبی پیش می رود،
    پس حتماً از چیزی صرف نظر کرده اید!


10-  طبیعت همیشه طرفدار خرابی های پنهان است.


11-  طبیعت یک حرام زاده است.


12- غیرممکن است که چیزی را بی خدشه ( Foolproof)         ساخت چون همیشه احمق ها ( Fools ) نابغه اند.


13-هرگاه برنامه ریزی بکنی که کاری را انجام دهی، حتماً
   کار دیگری به وجود می آید که باید قبلش انجام دهی.


14- هر راه حل، مسایل جدیدی به وجود می آورد.

/ 2 نظر / 12 بازدید
نم نم بارون

سلام ميشه فقط چندتا قدم مونده را از ليست دوستانتون برداريد و من و نم نم بارون را جاش بذاريد .

نم نم بارون

سلام ميشه فقط چندتا قدم مونده را از ليست دوستانتون برداريد و من و نم نم بارون را جاش بذاريد .