بیار ساقی آن آب اندیشه سوز                                      که گر شیر نوشد،‌ شود بیشه سوز

  بده تا روم بر فلک شیرگیر                                    ..............................................؟          

 

هر کی میدونه جای خالی رو پر کنه، خودم اعصاب ندارم.......آها شعرشم از حافظ شیرازیه

/ 6 نظر / 15 بازدید
کوتلاس

جایی که خالی شد دیگه پر شدنی نیست...

محمد

بيا ساقي ان اب انديشه سوز که گر شير نوشد شود بيشه سوز بده تا روم بر فلک شير گير بهم بر زنم دام اين گرگ پير [گل]

محمد

بيا ساقي ان اب انديشه سوز که گر شير نوشد شود بيشه سوز بده تا روم بر فلک شير گير بهم بر زنم دام اين گرگ پير [گل]

کورش بزرگ

دورین یاخچین نخبر هاردین خیلی .... بی معرفت

کورش بزرگ

معلومه کدوم ..... هستی چرا دیگه ساکت شدی یعنی به همین راحتی ساکتت کردن